Miskin Harta Mah Eta Kudu Ngadoa
Lamun Miskin Elmu Mah Eta Bodo Jeung Dodoja
Keun Wae Kuring Miskin Harta
Tapi Tos Kabutki Kuring Teu Miskin Elmuna

Nu Ngarana Hirup Mah Loba Cobaan
Mun Loba Saweran Eta Ngarana Dangdutan
#Mr$03
[ Contact ]
My Friends
| Mister_D| Mr$03 | AKB4R DR4VINKY | rizky07Ganss | root@star | ./Tersenyum | Mr.HOVL3R | Toku | X~Young | Newbie Tersakiti | Zoey | Vaint | all member Sunda Cyber Army